DB-Gen version 1.2 © S. Girard. Alle rechten voorbehouden. Laatste update: : 12-09-2021 10:59:30

Home   Index   Vorige pagina

Slachtoffers Japanse interneringskampen


Info Slachtoffers Japanse interneringskampen (Pelita)

ABRAHAMI DE MELVERDA Diederik Emile Francois 1901-04-041945-06-12Commies algemene secretarie, Klerk ter Algemeene Secretarie, Archivaris Gemeentesecretarie Interneringskaart
AHRENS Alexander Karel Frederik 1888-12-141945-02-16beheerder badplaats, ondernemer, employé Oorlogs Graven Stichting
AHRENS Casper Frederik Alexander 1916-04-232002-08-24 Interneringskaart
AHRENS Elisabeth Martha Frederique 1886-09-011945-05-07 Oorlogs Graven Stichting
AHRENS Marie Frederique Marthe Eugénie 1885-07-121945-08-24 Oorlogs Graven Stichting
AUGUSTEYNS Frans K. 1894-11-09Boekhouder
BARTELINGS Charles Lambertus 1917-01-15 Interneringskaart
BARTELINGS Lambertus 1873-03-161944-05-14Portier Interneringskaart
Oorlogs Graven Stichting
BELLE Alfons Nicolaas Paul 1909-05-18Navigator, klerk KPM Interneringskaart
BELLE Eduard Christiaan George 1910-05-201943-05-04Militair Soldaat Infanterie KNIL DEC–OVL
Nationaal Archief
Oorlogs Graven Stichting
BELLE Franklin Bartholdy 1910-08-051974-07-13 Interneringskaart
BELLE Frederik Arthur 1899-08-211979-08-09onderwijzer 1e klasse (openbaar westersch lager onderwijs) Interneringskaart
BELLE Wilhelmina Henriëtte 1920-06-061944-05-04 Oorlogs Graven Stichting
DRIESMANS Alphons Alexander Liboris Johannes 1903-07-231944-12-30Planter Interneringskaart
DRIESMANS Henri Guillaume Antoine 1909-02-041958-10-03pensionhouder Interneringskaart
DRIESMANS Karel Willem Adrianus 1901-12-251950-02-16ambtenaar Financiën Interneringskaart
DRIESMANS Leon Joseph Marie Louis Frederic 1904-07-011945-08-18Commiss. redacteur Interneringskaart
DRIESMANS Louis Nicolas 1913-08-222004-02-22ambtenaar en burgermilitair bij Defensie (te Dongen)
GIRARD Casper Léon Eugène 1918-03-141980-10-09secretaris, ambtenaar Defensie, burger foerier, bouwkundig opzichter Interneringskaart
KEASBERRY William Henry 1917-02-061943-06-17Commies redacteur opium–hout regie Interneringskaart
MISEROY Louis Charles 1898-02-191965-03-07kunstenaar, illustrator, tekenaar Interneringskaart
SCHLECHTER Felix 1919-11-191982-01-28 Interneringskaart
SCHLECHTER Robbert 1889-04-091956-08-23architect Oorlogs Graven Stichting
SCHLECHTER Thedoor 1916-07-011947-09-21 Interneringskaart
Oorlogs Graven Stichting
SNETHLAGE Johannes Cornelis 1890-08-051945-06-15Paardenhandelaar (te Batavia), Doodgraver, Begrafenisondernemer Oorlogs Graven Stichting
VAN RHEEDEN Alexander Frederik 1872-08-231946-07-21adjunct landmeter
WITTEVEEN Oene 1915-07-271944-01-25boekhouder (bij elektriciteitsbedrijf N.V. Gebeo), matroos Kon. Marine, militie matroos schrijver Interneringskaart