DB-Gen version 1.2 © Alle rechten voorbehouden. MMXXIV   S e r g e   G i r a r d  φ   S e r g e   G i r a r d   ·  b  e

Home   Index POMPEN   Index   Zoek   Vorige pagina

NOAC Namen index

 POMPEN, Maria Henrica

Laatste bijwerking: 2021-06-05 13:06:31

Vader:Gerardus Petrus POMPEN   >> Jacobus POMPEN * Adriana VAN CROMVOIRT
Moeder:Maria Cornelia LOOTSMAN   >> Johannes LOOTSMAN * Maria DE VALCK
Geboren: ≈ 1762 Nederland, Ravenstein (Noord-Brabant)
Gestorven: Voor 1860 Nederland
Leeftijd:?

Partner(s)

Kinderen


Broers en zussen
1Ariana Arnolda POMPEN (≈1755-≈1756) 
2Jacoba Francisca POMPEN (≈1757-Voor 1850) 
3Jacobus Johannes POMPEN (≈1758-≈1789) 
4Anna Maria POMPEN (Misschien 1760-1833) 
5Maria Isabelle POMPEN (≈1760-≈1850) 
6Maria Johanna POMPEN (≈1761-≈1860) 
7Hendrica Adriana POMPEN (≈1761-≈1761) 
8Maria Henrica POMPEN (≈1762-Voor 1860) 
9Elisabeth Adriana Anna POMPE  (1764-1842)  12  
10Johannes Theodorus POMPEN (≈1767-≈1833) 
11Digna Adriana POMPEN (≈1769-1818) 
12Adriana Lucia POMPEN (≈1771-Voor 1870) 
Kleinkinderen Broers en zussen:12Ooms en tantes
1Gerardus Petrus POMPEN  (1728-1787) 
1.1Ariana Arnolda POMPEN (≈1755-≈1756) 
1.2Jacoba Francisca POMPEN (≈1757-Voor 1850) 
1.3Jacobus Johannes POMPEN (≈1758-≈1789) 
1.4Anna Maria POMPEN (Misschien 1760-1833) 
1.5Maria Isabelle POMPEN (≈1760-≈1850) 
1.6Maria Johanna POMPEN (≈1761-≈1860) 
1.7Hendrica Adriana POMPEN (≈1761-≈1761) 
1.8Maria Henrica POMPEN (≈1762-Voor 1860) 
1.9Elisabeth Adriana Anna POMPE  (1764-1842)  12  
1.10Johannes Theodorus POMPEN (≈1767-≈1833) 
1.11Digna Adriana POMPEN (≈1769-1818) 
1.12Adriana Lucia POMPEN (≈1771-Voor 1870) 
Kleinkinderen:12
2Jannetje LOTSMAN (1729-1820) 
Neven en nichten:13Kwartierstaat

VooroudersCurriculum Vitae Maria Henrica POMPEN
0 jaargeboorteMaria Henrica POMPEN 1762
1 jaar De handel ligt bijna stil en er heerst een grote werkloosheid in Nederland. 1763
2 jaargeboorte zusElisabeth Adriana POMPE  1764-09-27Ravenstein (Noord–Brabant)
3 jaarJoseph Nicéphore Niépce 7-3-1765 – 5-7-1833 is algemeen bekend als de maker van de eerste permanente foto 1765
5 jaargeboorte broerJohannes Theodorus POMPEN 1767
7 jaargeboorte zusDigna Adriana POMPEN 1769
9 jaargeboorte zusAdriana Lucia POMPEN 1771
13 jaar André–Marie Ampère wordt geboren. 1775
15 jaar Stoommachines: door de uitvinding van de stoommachine, en voornamelijk door de verbeteringen daaraan door James Watt, verandert de wereld. 1777
19 jaar William Herschel ontdekt de planeet Uranus. 1781
24 jaargeboorte nicht (dochter van zus)Cornelia Jacoba BELLE 1786-11-23Ravenstein (Noord–Brabant)
24 jaaroverlijden nicht (dochter van zus)Cornelia Jacoba BELLE 1786-12-13Ravenstein (Noord–Brabant)
25 jaaroverlijden vaderGerardus Petrus POMPEN  1787-09-30Ravenstein (Noord–Brabant)
25 jaaroverlijden grootmoeder paternelAdriana VAN CROMVOIRT  1787-09-30Maren (Noord–Brabant)
26 jaargeboorte neef (zoon van zus)Gerardus Petrus (gradus) BELLE 1788-03-14Ravenstein (Noord–Brabant)
27 jaaroverlijden broerJacobus Johannes POMPEN 1789
27 jaar George Washington wordt de eerste President van de Verenigde Staten van Amerika. 1789
28 jaar Het metrieke stelsel word ontworpen. 1790
28 jaargeboorte nicht (dochter van zus)Jacoba Ceacilia BELLE 1790-11-01Ravenstein (Noord–Brabant)
30 jaargeboorte neef (zoon van zus)Petrus Jacobus BELLE 1792-11-22Ravenstein (Noord–Brabant)
31 jaar Claude Chappe ontwikkelt het semafoor– of optische telegraafsysteem tussen Parijs en Rijsel. 1793
34 jaar Napoleon legt de burgerlijke stand vast. 1796
35 jaargeboorte nicht (dochter van zus)Adriana Elisabeth BELLE 1797-05-31Ravenstein (Noord–Brabant)
37 jaargeboorte nicht (dochter van zus) tweelingAnna Wilhelmina BELLE 1799-07-03Ravenstein (Noord–Brabant)
37 jaargeboorte neef (zoon van zus) tweelingJoannes Jacobus BELLE  1799-07-03Ravenstein (Noord–Brabant)
39 jaargeboorte nicht (dochter van zus)Johanna Frederica BELLE 1801-10-21Ravenstein (Noord–Brabant)
41 jaargeboorte nicht (dochter van zus)Francina BELLE 1803-05-31Ravenstein (Noord–Brabant)
42 jaar Napoleon stelt het Franse burgerlijk wetboek op. 1804
42 jaargeboorte nicht (dochter van zus)Helena BELLE 1804-02-11Uden (Noord–Brabant)
44 jaar Lodewijk Napoleon koning van Holland. 1806
44 jaargeboorte nicht (dochter van zus)Gerardina (grada) BELLE 1806-09-27Grave (Gelderland)
47 jaar Lodewijk Napoleon richt een postkoetsennetwerk in naar Frans model in Nederland. 1809
47 jaarNicolas Appert (Châlons-en-Champagne (sur-Marne), 17 november 1749 - Massy, 1 juni 1841), was een Franse suikerbakker en de uitvinder van het luchtdicht bewaren van voedsel. Appert werd bekend als de "vader van het inmaakproces". 1809
49 jaar Invoering van de burgerlijke stand en kadaster. 1811
51 jaaroverlijden moederMaria Cornelia LOOTSMAN  1813-09-05Grave (Gelderland)
53 jaar Slag bij Waterloo en Willem I, koning der Nederlanden. 1815
54 jaar De IJkwet neemt het metrieke stelsel over en Engeland geeft de koloniën terug aan Nederland. 1816
55 jaar Hongerwinter door mislukte oogst en de Fransman Louis Vicat ontdekt de chemische principes van cement. 1817
56 jaaroverlijden zusDigna Adriana POMPEN 1818-11-11Grave (Gelderland)
58 jaar Metrieke stelsel verplicht in het toenmalige Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. 1820
58 jaaroverlijden tante maternelJannetje LOTSMAN 1820
60 jaar Charles Babbage, een wiskundige, vroeg zich af of de tabellen niet machinaal gegenereerd konden worden. Hiervoor bedacht hij in 1822 de "differentiemachine" 1822
62 jaar De uitvinding van de stoomtrein. 1824
66 jaar Jules Verne wordt geboren. Hij was een Franse schrijver en pionier in het sciencefictiongenre. 1828
70 jaar De eerste paardentram reed in Manhattan. 1832
71 jaaroverlijden broerJohannes Theodorus POMPEN 1833
71 jaaroverlijden zusAnna Maria POMPEN 1833-02-22Huissenling en Neerloon (Noord–Brabant)
73 jaar Antoine–Joseph (Adolphe) Sax (1814-1894) ontwikkelt de saxofoon. 1835
73 jaar Samuel Morse ontwikkelt de Morse–code met het doel deze te gebruiken voor de telegrafie. 1835
73 jaar Eerste spoorlijn Haarlem – Amsterdam. 1835
73 jaaroverlijden neef (zoon van zus)Petrus Jacobus BELLE 1835-09-10's Hertogenbosch (Noord–Brabant)
76 jaar Georges Bizet wordt te Parijs geboren (componist) 1838
76 jaar Cockerill vormte het eerste grote geïntegreerde industriële complex met hoogovens, staalgieterij, walserijen, smederijen en constructiewerkplaatsen. 1838
77 jaar De fotografie wordt uitgevonden. 1839
77 jaar Nederland erkent de onafhankelijkheid van België. 1839
78 jaar De eerste postzegel wordt ingevoerd. 1840
78 jaar Willem I doet afstand van de regering. Willem II wordt koning der Nederlanden. 1840
79 jaar Wielbanden waren van hout of van staal, de rubberband werd pas in 1841 uitgevonden. 1841
80 jaaroverlijden zusElisabeth Adriana POMPE  1842-05-11Velp (Noord–Brabant)
80 jaaroverlijden nicht (dochter van zus)Gerardina (grada) BELLE 1842-10-07Velp (Noord–Brabant)
82 jaar Zeer strenge winter en de 2 jaren daarop mislukken de aardappeloogsten. De bevolking lijdt honger. 1844
85 jaaroverlijden neef (zoon van zus)Gerardus Petrus (gradus) BELLE 1847-08-19Axel (Zeeland)
88 jaaroverlijden zusJacoba Francisca POMPEN 1850
88 jaar Europa telt 276 miljoen inwoners en tandpasta word voor het eerst geproduceerd. 1850
88 jaaroverlijden zusMaria Isabelle POMPEN 1850
92 jaar Het KNMI wordt bij koninklijk besluit van Koning Willem III opgericht. 1854
92 jaar Lijfstraffen geschrapt uit het strafrecht. De doodstraf wordt beperkt tot ophanging boven een luik. 1854
93 jaaroverlijden nicht (dochter van zus)Jacoba Ceacilia BELLE 1855-05-25Velp (Noord–Brabant)
94 jaar Eerste treinramp in Nederland. 1856
97 jaar Etienne Lenoir construeerde in 1859 een kleine motor die werkte op het stads– of lichtgas (steenkoolgas) 1859
98 jaar Officiële afschaffing van de slavernij in Nederlandsch–Indië. 1860
98 jaaroverlijdenMaria Henrica POMPEN 1860
98 jaaroverlijden zusMaria Johanna POMPEN 1860
98 jaaroverlijden neef (zoon van zus) tweelingJoannes Jacobus BELLE  1860-11-21Duisburg (Nordrhein–Westfalen)

Eventuele ingekleurde foto's: MyHeritage.nl

Eventuele afbeeldingen/teksten: Wikipedia


Dank aan BSKEMPEN
Dank aan GENEALOGIE KEMPEN
Dank aan GENEANET
Dank aan MYHERITAGE
Dank aan WIEWASWIE
Dank aan FAMILYSEARCH